Måndagen den 26 mars bjöd Bromöllas kommunala tjänstemän in LRFs Kommungrupp i Bromölla in till möte som hölls i Näsum. Skälet till mötet var att diskutera långsiktig planering och ta upp idéer för lokal landsbygdsutveckling i närområdet. På mötet var även andra företagare inbjudna.

De diskuterade olika produktionssätt av kött, självförsörjningsgraden och vikten av att producera och handla lokalt. De samtalade även om miljöpåverkan på lantbruket, samt att bör äta mer svenskt kött för att motarbeta negativ påverkan på miljön. Även vattenfrågan togs upp gällande kommunen och Volvo i Olofströms förslag att leda om vattnet till avskilda områden.

Vid frågan om en optimal framtidsutsikt för landsbygden berättade LRFs representant Malin Wildt-Persson att - De stora och stabila företagen som finns i Bromölla har en förmåga att ta till vara arrendemark och därmed skapa jobbmöjligheter för framtiden. Den levande landsbygden ska innebära att människor som bor utanför tätorter självklart ska ha tillgång till modern service t.ex. fibernätverk. LRFs Kommungrupp i Bromölla kommer fortsätta att ha nära och positiv dialog med kommunen.

Foto: Eva Carlsson