Volvo i Olofström har ett vattendrag som går under industribyggnaden som utsätter industrin och samhället för stora risker vid översvämningar. Volvo äger regleringen i sjön Immeln för att klara variationer men vill nu att vattnet ska ta en helt annan väg utmed mindre bäckar och åar genom kommunen och ned mot Skåne och Bromölla.

Volvo vill bygga en skyddsport med damm i ett vattendrag som ska kunna öppnas vid riktigt stora flöden. Det finns MKB. Nu är jordbruket oroliga både för att vattnet i den reglerade sjön Immeln som håller vattnet under hela året till nytta för jordbruket ska bli utan flöde i åarna vid normal år och översvämningar vid mycket nederbörd. Både Bromölla kommun och LRF i kommunerna vill att det ska genomföras en konsekvensanalys innan beslut fattas i MMD.

Detta ärende är en långbänk sedan 2015 men nu sätter Volvo till hot, om det blir översvämning flyttar de anläggningen. Det skulle vara dödsstöten för Olofström. LRF är inte emot att göra justeringar men inte så stora som skyddsporten i Alltidhult.

Viktigt att markägarna som berörs av detta påtalar att en konsekvensanalys tas fram av Volvo och Olofströms kommun som vill göra förändringarna. De ska redogöra för hur det påverkar markägarna/ brukarna i Bromölla kommun. Det är lämpligt att berörda markägarna går samman och skaffar sig ett juridiskt ombud för den fortsatta talan i MMD.

Maria Holmgren, jurist, specialist inom mark- och miljörätt, fastighetsrätt och intrångsfrågor:
Telefon: 08-657 38 44

Yttrandet sänds till:
Växjö Tingsrätt
Mark- och Miljödomstolen
Box 81
351 03 Växjö

E-post: mmd.vaxjo@dom.se

Hänvisa till: Mål nr: M 4517–17 samt M 4518–17

Sprid gärna denna information till berörda!