Politikerna bjöds ut till gårdsbesök hos Anders, Henrik och David Mårtensson. De har företag med bland annat kycklinguppfödning, spannmålsodling och entreprenad.

Företagarna, kommungruppsledamöterna och politikerna diskuterade sysselsättning, tillståndsfrågor, kontroller, med mera.

Både utflykten, gårdsbesöken och diskussionerna uppskattades av politikerna.

Foto: Ester Sorri