Ett stort antal motioner framfördes, varav två stycken gick vidare till riksförbundsstämman, Östra Kärrstorp-Öveds motion angående reduktionen av viltstammar och Örsjö-Solbergas motion angående stöldgods som förs ut ur landet.

Du hittar motionerna till höger.