Vårmöte i Nordvästra hörnet av Skåne samlade runt 40 medlemmar som hade kommit för att lyssna på LRFs klimat expert Jan Eksvärd som delade med sig bra argument att ha i klimatdebatten. Vidare presenterade Karna Pommer från Segra gymnasiet och Karin Stiernblad från Svalöfs gymnasiet vilka utbildningar som erbjuds och hur efterfrågan på deras elever ser ut.

På mötet efterfrågades Jan Eksvärds presentation som du hittar till höger.

Foto: Ewa Marie Rellman