Åkermarken är en vital fråga. Helsingborg växer så det knakar och man förtätar stadskärnan så mycket det går, men behöver också bygga på stadsnära åkermark.

Politiken söker stöd hos LRFs kommungrupp för att identifiera vilka områden som man kan bygga på för att göra minst skada i Helsingborg.

Glädjande kunde man konstatera att kommunen nu ligger med andelen upphandlat svensk kött på mellan 95-100%.

Besättningsveterinär Carl-Johan Ehlorsson från Gård & Djurhälsa presenterade Sveriges unika status vad gäller antibiotikaanvändning och vilka utmaningar som kommer att påverka folkhälsan när multiresistenta bakterier får tillväxt och vi inte har något att behandla med.

- Det är oerhört tacksamt att LRFs kommungrupp arrangera möten för oss politiker där vi kan träffa LRFs kommunala representanter för att diskutera våra gemensamma utmaningar och få kunskap och insikt om näringen, säger Lars Thunberg, KD Helsingborg.

Samtliga politiska partier var samlade och mötet upplevdes  väldigt positivt.

Foto: Ewa Marie Rellman