Drygt 50 deltagare fanns på plats när Anders Larsson, agr.dr, Slu, Alnarp, pratade om förtätning eller tätortsutglesning. Bland annat nämnde han att det handlar om att bygga smartare för undvika att använda åkermark. Teknikutvecklingen gör att det kommer att se annorlunda ut vad gäller bilar och dess ägande,  dessutom kommer transporterna förändras. Besökare från andra länder förvånades över hur mycket mark vi använder till t.ex. köpcentrum och parkeringsplatser.

Maylis Persson informerade om Föreningen Den Goda Jorden och Elisabet Weber, Länsstyrelsen i Skåne pratade om hushållning med mark och vatten.

Jan Hultgren, LRF Skåne, ställde frågan räcker 3 konservburkar? och pratade om bästa åkermarken och om självförsörjning.

Planarkitekt Katinka Lovén från Ängelholms kommun pratade om att byggandet i Ängelholm och hur man tänker kring att bygga på åkermark.

Moderator för dagen var Lars Törner, LT Miljö.

Foto: Philip Vaduva