Biogasproduktion ger nya möjligheter
Den 10 april anordnades ett seminarium i Örkelljunga med fokus småskalig biogasproduktion. Aktiviteten arrangerades som ett samarbete mellan Biogas 2020, Biogas Syd och LRF Skåne. Ett 10-tal deltagare var på plats och fick en grundlig genomgång av ny teknik och marknadsutveckling som skett under det senaste året. Dagen avslutades med studiebesök hos Magnus Larsson som installerat en Bioelectric-anläggning. Positiva nyheter är att även regeringen tycker att biogasproduktion är intressant och i vårbudgeten har metanreduceringsstödet utvidgats och fått ökat anslag med 270 Mkr.

Bioekonomi
LRF verkar för att utveckla en biobaserad ekonomi för att bemöta framtidens samhällsutmaningar. I en biobaserad ekonomi utgör det förnybara naturkapitalet grunden, till skillnad från fossila insatsvaror. Den 6/4 deltog LRF Skåne i ett möte för Skånes bioekonomipanel på Lunds Universitet. Panelen har tidigare varit delaktiga i att ta fram en handlingsplan för en bioekonomi i Skåne 2030 under ledning av Region Skåne och JTI. Syftet med handlingsplanen är att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, starkare industri och arbetsmarknad samt ökad innovationskraft i Skåne. Du hittar handlingsplanen här.

Om du vill veta mer om LRF Skånes arbete i frågor rörande bioekonomi går det bra att kontakta företagsutvecklare Annie Drottberger på 0413-55 90 18.

Foto: Sabine Täuber