LRF Skåne stämde av med Länsstyrelsen i Skånes miljöenhet. Under mötet diskuterade man bland annat miljöprövning, invasiva arter samt våtmarksarbete inom länet.

Fr v Ingela Lundqvist, naturvårdsenheten, från LRF Skåne Göran Kihlstrand, Jan Hultgren, Helén Rosengren, samt Annika Sällvik, Dave Borg, miljöprövningsenheten och Annelie Johansson, chef miljöavdelningen.

Foto: Phlip Vaduva