Kvällen inleddes med gemensam matlagning samtidigt som  Isabel Moretti, LRF riks, informerade om klimatnyttan av att använda svenska råvaror eftersom hela 70% av svenskarnas klimatutsläpp, när det gäller maten, är kopplat till importerade råvaror. Användandet av svenska råvaror innebär dessutom biologisk mångfald och öppna landskap.

Runt bordet fortsatte sedan diskussionen där Jenny Nilsson, ordförande för LRFs Kommungrupp i Malmö, tog upp frågan kring växtskydd och att vi i Sverige måste få konkurrera på lika villkor gentemot andra länder. - Vi försöker hitta nya metoder, men dessa är både kostsamma och tar lång tid att få fram, när vi sedan hittar en metod som fungerar då kan mycket väl utländska odlare ta den till sig utan att på något sätt behövt vara med i framtagningen av denna. Det importeras mat som inte uppfyller de svenska kraven. Uppmaningen är: ställ samma krav på importerad mat som på svenskproducerad i offentlig upphandling.

Arrendefrågan lyftes eftersom arrende många gånger skrivs på 5 år med Malmö kommun, i vissa fall innebär detta att man inte vågar satsa framåt då man inte vet vad kommunen tänker göra med marken i framtiden. En äppelodling är ett exempel,  det tar cirka 3 år innan träden bär frukt och upp emot 10 år innan man kan räkna med att investeringen är lönsam.

LRF framförde även att man gärna är med tidigare i olika beslutsprocesser rörande lantbruket så att det inte bara kommer en remiss i något ärende. Närvarande politiker menade att dörren är öppen och att vi alltid är välkomna att diskutera våra frågor.

Kvällen avslutades med att Jenny Nilsson och Peter Langerbeck tackade gästande politiker från Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centern för att de tog sig tid att närvara denna kväll.

Samtliga politiska företrädare tackade därefter för ett trevligt arrangemang och sättet frågorna framfördes på.

Foto: Claes Kullman