Länk till Jordbruksverkets beslut

Ingen anmälan behöver göras till länsstyrelsen och ingen ändring behöver göras i SAM-ansökan.

När det gäller skörd av skyddszoner, slåtteräng eller betesmark med miljöersättning kan dispens sökas hos länsstyrelsen.

Skicka din ansökan till jordbrukarstod.skane@lansstyrelsen.se eller till:
Länsstyrelsen Skåne
FE 11, Box 204
826 25 Söderhamn

När du ansöker om dispens ska du uppge namn, adress, kundnummer, organisationsnummer, blocknummer, skiftesbeteckning och orsak.

Läs mer LRF välkomnar besked om skördedispens i torkan