Till de nyhetsbrev om torkan som skickats ut veckorna 27, 28, 29 och 30.

 

Viktigt!
PRATA med varandra, HJÄLP varandra med tips på olika idéer på hur vi kan öka foderproduktionen så vi minskar slaktköerna, vilket blir positivt för alla.

Viktigt att vi stöttar varandra! Bondekompis finns om du eller någon annan känner att ni behöver prata om den specifika situationen. Det är bättre att prata och må lite bättre än att svälja och bära det inom sig och må sämre.

Kontakta växtodlingsrådgivare
Kontakta din växtodlingsrådgivare, HS, för tips - räkna ut värdet för mullhalt och struktur i marken, d.v.s. den hackade halmens värde. Riktvärde kan vara ca 0,30 kr/kg.

Pressning
Begär av de som pressar halmen att pressen är renblåst för ogräs så att inte ogräs och andra oönskade arter sprids vidare.
Kontrollera även så att det inte innehåller giftiga växter.

Grönmassa
Använd spannmålsareal till att odla ny gröda som kan skördas till grönmassa för foder om behov finns.

Nästkommande år
Läs Hushållningssällskapets odlings- och marknadsbrev vad gäller planering av inköp och insatser inför nästkommande år.

Kontakta rådgivare
Tag kontakt med rådgivare på HS eller Skånesemin för tips. Det kommer tips i nyhetsbrev från dem.


Foderförmedling
Proteintipset.se foderförmedling Behöver du köpa in foder eller har du lager att sälja? Förmedling av foder sker på proteintipset.se
- Foderhjälpen 2018 på Facebook
- Förmedling av Djur och Foder, Skånesemin på Facebook

Mer information
På LRFs hemsida kan du läsa mer om situationen.
Läs mer...