Viktigt!
Detta nyhetsbrev handlar om situationen kring torkan. Nedan finner du ett antal tips på vad man kan göra och tänka på i rådande läge för växtodlare, maskinstationer och djurhållare.

Det är nu viktigt att vi får en ökad foderproduktion av alternativa grödor och strötillgång.

LRF Skåne för samtal med Länsstyrelsen i Skåne kring grödor, fokusarealer, fånggrödor med mera.

PRATA med varandra, HJÄLP varandra med tips på olika idéer på hur vi kan öka foderproduktionen så vi minskar slaktköerna, vilket blir positivt för alla.

Viktigt att vi stöttar varandra! Bondekompis finns om du eller någon annan känner att ni behöver prata om den specifika situationen. Det är bättre att prata och må lite bättre än att svälja och bära det inom sig och må sämre.

Till dig som växtodlare
Hacka inte halmen
- Vi vill uppmana att inte hacka halmen, tag kontakt med djurhållare för försäljning.
- Halmen kan användas både till foder och strömedel.
- Halmen kan ge en liten kompensation för den förlorade inkomsten på spannmålsskörden.

Kontakta växtodlingsrådgivare
Kontakta din växtodlingsrådgivare, HS, för tips - räkna ut värdet för mullhalt och struktur i marken, d.v.s. den hackade halmens värde. Riktvärde kan vara ca 0,30 kr/kg.

Pressning
Begär av de som pressar halmen att pressen är renblåst för ogräs så att inte ogräs och andra oönskade arter sprids vidare.
Kontrollera även så att det inte innehåller giftiga växter.

Grönmassa
Använd spannmålsareal till att odla ny gröda som kan skördas till grönmassa för foder om behov finns.

Likviditetsbudget
Prata med din revisor och gör en likviditetsbudget som kan vara bra i kontakt med din bank.

Nästkommande år
Läs Hushållningssällskapets odlings- och marknadsbrev vad gäller planering av inköp och insatser inför nästkommande år.

Till maskinstationer och du som pressar till andra och transporterar halm och foder
Blås rent
Se till att pressen blåses ren så att oönskade arter inte sprids med halmpressarna.

Spänn fast
Se till att lasten är väl fastspänd vid transport av halm och foder.

Till djurhållare
Inventera
- Inventera hur mycket foder du fått in och hur mycket som kommer att gå åt för utfodring innan vintersäsongen.
- Räkna ut hur stort behovet är för vintern när det gäller både foder och strö.

Inköp och lager
- Kontakta växtodlare för inköp av halm som även kan användas till foder, t.ex. amoniakbehandla.
- Växtodlarna kan också använda en del av sin areal till att odla grönmossa.
- Kontrollera med utsädesfirmor vad det finns i lager när det gäller olika fröer som kan, om det blir regn, ge en skörd av grönmassa.
- Restprodukter från växtodlingen kan bli foder och strömedel.

Kontakta rådgivare
Tag kontakt med rådgivare på HS eller Skånesemin för tips. Det kommer tips i nyhetsbrev från dem.

Torv
Om du väljer att använda torv som strö, gör en uppskattning av behovet och tag kontakt med torvföretag så de kan planera uttaget av torven.

Slaktplan
Se över din slaktplan så den stämmer med antalet. Tag kontakt med din affärspartner.

Likviditetsbudget
Prata med din revisor, gör en likviditetsbudget som kan vara bra vid kontakt med banken.

Foderförmedling
Proteintipset.se foderförmedling Behöver du köpa in foder eller har du lager att sälja? Förmedling av foder sker på proteintipset.se

Mer information
På LRFs hemsida kan du läsa mer om situationen.
Läs mer...