- fånggrödor som består av andra utsädessorter än de normalt godkända.
Grödan ska dock gå att använda till foder.
- fånggrödor som inte etablerats tillräckligt på grund av lokala
väderförhållanden. Styrkande dokument i form av utsädes- eller maskinstationsfakturor kan komma att krävas.
- fånggrödor som kräver hjälpsådd eller måste ometableras.

Har man även ersättning för vårbearbetning är det tillåtet med en grund bearbetning innan sådd.
- fånggrödor som skördas/betas innan tidigaste brytdatum.

Läs mer i pdf till höger.