Hans Ramel, ordförande LRF Skåne, inledde mötet med att berätta om LRF Skånes omfattande arbete kopplat till torkan. Förutom de två stormöten som anordnats har 7 torkbrev till medlemmarna skickats ut. Ett annat viktigt arbete är att bevaka och finnas med i det stora intresset från media samt att ordna mötesplatser med myndigheter och branschorganisationer för att hitta konstruktiva lösningar.

Stort stöd bland konsumenter

Lennart Nilsson, LRF Växtodling, redogjorde för de riksomfattande insatser som gjorts. Ett betydelsefullt resultat i påverkansarbetet är regeringens stödpaket på 1,2 miljarder kr. Det har även varit positivt att se det stora stödet från konsumenter när det gäller lantbrukets situation och man hoppas kunna dra nytta av intresset för svensk mat och de mervärden som finns. LRF har inrättat en stödlinje för LRFs medlemmar.

Under paneldiskussionen fick bankerna redogöra för hur de kunde stödja lantbruket med kapital efter torkan. Flera banker påtalade att det är avgörande att se till geografiska skillnader och den enskilda företagaren när man gör en bedömning av den ekonomiska situationen. Det absolut viktigaste är att du som lantbrukare tar kontakt med sin bank i god tid. Det är avgörande att ha tidiga relationer banken och prata genom situationen, för att kunna hitta individuella lösningar.

Viktigt att komma vidare ur krisen

På mötet fanns även en panel med uppköpare av växtodlings- och grönsaksprodukter från branschföretag. Trots den tuffa situation många lantbrukare befinner sig i är det viktigt att komma vidare ur krisen konstaterades från flera håll. Det kan även finnas möjligheter i att satsa på de högre priser som förväntas under 2019. Lantmännen redogjorde även för sitt åtgärdspaket som omfattar 220 miljoner kronor.

Med i programmet fanns även Ola Melin, Länsöverdirektör som berättade om Länsstyrelsen i Skånes arbete med anledning av torkan. Här nämndes de beslut om undantag som fattats kopplat till uttag av icke tillståndsgivet vatten, återvinning av vatten för bevattning och rätt att etablera ny gröda. När det gäller foder har även kreativa lösningar kommit såsom foder inom naturreservat, stängsling och stödutfodring.

Tipsade om foderalternativ

Birgitta Gunnarsson från HIR Skåne fanns även på plats och berättade om möjligheterna att så mellangröda för foder som tex råg, italienskt rajgräs och westerwoldiskt rajgräs. Detta behöver dock göras omgående om det ska hinna ge resultat.

I det efterföljande minglet kunde mötesdeltagarna samtala med branschfolk och banker för att knyta kontakter för att kunna se framåt i torkans spår.

Annie Drottberger, LRF Skåne