Stormöte kring torkans effekter på växtodling och grönsaksproduktion


När: Tisdagen den 21 augusti, klockan 18.00 – 21.30.
Var: Foodhills (fd Findus), Billesholmsvägen 4, Bjuv.

OBS. Anmälan senast söndagen den 19 augusti till skanes.pf@lrf.se.

Program

  • Inledning, Hans Ramel, ordförande LRF Skåne
  • Hur har LRF agerat i torkans spår och vad kommer att göras framgent, Lennart Nilsson, LRF Växtodling
  • Vad gör bankerna för att stödja lantbruket efter torkan? Paneldiskussion med representanter från banker.
  • Vad har gjorts och vad är på gång på Länsstyrelsen, Ola Melin, Länsöverdirektör, Länsstyrelsen i Skåne
  • Hur ser uppköpare av växtodlings- och grönsaksprodukter på lantbrukets situation och vad kan de bistå med? Paneldiskussion med representanter från branschföretag.
  • Möjlighet att odla mellangröda för foder – Rådgivare HIR Skåne
  • Hur går vi vidare. Detta kommer LRF Skåne att prioritera, Hans Ramel
  • Tid för mingel med medverkanden samt övriga deltagande företag och organisationer

Vi bjuder på fika under kvällen.

Välkomna!

Hans Ramel
Ordförande
LRF Skåne

Mötet genomförs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, Skåneland.