Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett diknings­företag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer!

I Skåne finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla optimalt på åkermarken. Det finns också dikningsföretag som inte underhållits på många år och som riskerar att falla i glömska eller har glömts bort. Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande underhåll kommer dikningsföretaget att få en bristande funktion.

Vid första träffen kommer vi att bestämma hur vi lägger upp cirkeln och vi delar ut material, bland annat boken Äga och förvalta diken och Jordbruksverkets nya broschyr Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskap.

Målet med cirkeln är att öka kunskapen och tryggheten kring vad som gäller vid underhåll. Förhoppningen är också att få en väl fungerande avvattning och att få till en ny styrelse i avsomnade dikningsföretag.

Har du frågor om innehållet i studiecirkeln kontaktar du någon av följande studiecirkelledare:
Lars Törner, 0703-30 42 00, lars@ltmiljo.se 
Hans Thorell, 0703-26 70 07, rockhoeg@gmail.com 
Torsten Thuresson, 0705-48 02 05, torsten@thuresson.biz
Per-Inge Pålsson 0705-95 51 40, pipalsson@gmail.com.

För anmälan kontakta Maria Karlsson på Studieförbundet Vuxenskolan - 010-173 39 13.

Det går även bra att kontakta områdets projektledare Henrik Djerv - tel: 010-184 42 98 eller henrik.djerv@lrf.se

Välkommen!