Till höger finns en sammanställning över det som togs upp under konferensen; äganderättsfrågor, vattenfrågor, skogsprogrammet, studiecirkel, miljö- och djurskyddskontroller, kraften i landet, ekonomihantering, rapportering, livsmedelsverkets kartläggning, verksamhetsåret LEAB och  Framtidens LRF - medlemsdialogen.