"Enligt 36 § första stycket i samma föreskrift kan den operativa tillsynsmyndigheten medge undantag från bestämmelserna i § 23b om det behövs på grund av exempelvis särskilt hög risk för jordflykt på våren."

Läs mer i pdf till höger.