"De av LRF anförda skälen ses som tillräckliga för att medge berörda lantbrukare dispens från kravet på nedmyllning."

Läs mer i pdf till höger.