"Bygg- och miljönämnden i Höganäs medger undantag från kravet på nedmyllning vid spridning av stallgödsel på vinderosionskänslig jord med stöd av 36 § andra stycket SJVFS 20014:62."

Läs mer i pdf till höger.