I SLU Alnarps enkätstudie "Hur mår du och ditt företag?" framkom att brottslighet är ett problem för företagandet och att man lägger mycket tid på brottsförebyggande åtgärder. Som en direkt åtgärd erbjuder nu Stiftelsen Gripen och LRF Skåne medlemmar i Båstad, Höganäs, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommuner möjligheten att köpa DNA-märkning av polisen kallat MärkDNA till kraftigt rabatterat pris under mars 2019.

Ta del av erbjudandet här https://eurosafe.se/lrf