Rapporten är en redovisning av en studie om företagare, verksamma inom de gröna näringarna i Nordvästra Skåne. Syftet med studien har varit att skapa ökad insikt och förståelse för de förutsättningar och utmaningar som företagarna, speciellt familjeföretagarna upplever samt att skapa underlag för en företagsvänlig utvecklingsstrategi i bygden.

Eva Göransson
Peter Lundqvist
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Till rapporten