Besökte igår platsen för den svåra skogsbranden vid Hästveda och fick träffa en del av hjältarna från det lokala lantbruket som krigat mot elden i flera dygn.

Som LRF:are blir man både imponerad och stolt. Uppslutningen från bönder och maskinstationer är stor. Energin, beslutsamheten och uppfinningsrikedomen vet inga gränser. När branden var ett faktum och larmkedjan gick infann sig rekordsnabbt 13 ekipage med gödseltunnor. Samtidigt som många från trakten drog slang, monterade sprinklers och på olika sätt hjälpte till med den svåra och mödosamma uppgiften att ringa in och bekämpa elden. Under ledning av, och i nära samarbete med, Räddningstjänst, Polis och Försvarsmakt. Släckningsarbetet pågår fortfarande.

Vilken fantastisk insats ni gjort och gör! Ni har förhindrat en mycket större och värre spridning på elden och därmed gjort en stor och ovärderlig insats för trakten och samhället.

Landsbygden levererar.

Tack!

/ Hans