Det är skillnad på kött och kött 

När jag följer miljödebatten märker jag att det finns en hel del missförstånd, brist på kunskap och ibland ren desinformation. Enkla svar på svåra frågor riskerar att fördumma debatten och i det långa loppet kommer det att skada omställningen till en hållbar framtid. Okunskapen om det svenska lantbruket är tyvärr utbredd och återfinns även hos företag och myndigheter, vilket är särskilt beklämmande.  

Ett exempel är korna som utmålas som värsta klimatbovarna när de egentligen är miljöhjältar.  Grunden till detta är siffror som är baserade på en helt annan produktion än den vi bedriver i Sverige. Globala siffror är inte representativa för svenska förhållanden. 

Våra svenska kor spelar under sina liv en viktig roll i kolets kretslopp och våra betesmarker binder koldioxid. Det öppna landskapet med betande djur är en förutsättning för många arter av växter, fåglar och insekter att överleva och föröka sig. Naturliga betesmarker som har betats i hundratals år är rika på biologisk mångfald. Många av våra insekter finns enbart i dessa typer av marker. En kvadratmeter naturbetesmark kan rymma upp till 60 olika arter av växter. Gödsel från våra djur är en del i att skapa en miljö som ger en biologisk hållbarhet.  

70 procent av klimatutsläppen kommer från den fossila koldioxiden (ex olja, gas, kol), medan metan från djuren står för mindre än fem procent globalt. Utsläppen från svenskt nötkött är cirka 25 procent lägre än medelproduktionen i EU och utsläppen från produktionen i EU är cirka 60 procent lägre än den globala medelproduktionen. Det är stor skillnad på kött och kött.  

När du står i kyldisken, leta efter märkningen Kött från Sverige. Det köttet gynnar lantbrukarna i din närhet som får råd att fortsätta med världens bästa djurhållning och att investera i miljöarbete. 

I LRF baserar vi vår fakta på forskning och beprövad erfarenhet. Vi delar gärna med oss av vår kunskap för en hållbar framtid!  

Det allra bästa klimatrådet är att äta upp den mat du köper. I Sverige slängs var femte matkasse bort. 

Hans Ramel 
ordförande LRF Skåne