LRF Skåne vädjar till trafikanterna att ta hänsyn till lantbrukets behov av att köra på vägarna med sina breda maskiner under skörden. Transporterna är nödvändiga för att vi ska kunna köpa bröd, öl, flingor och mycket annat i butiken. Det kan röra sig om en tröska som byter fält, en traktor med vagn som kört bort säden till en silo eller till kvarnen. 

- Det är stora maskiner och en stressig tid för lantbrukarna som vill bli klara innan vädret slår om, säger Maria Hofvendahl Svensson, vice ordförande för LRF Skåne. 

Irriterande, men liten tidsförlust

Hon uppmanar alla att vara ute i god tid, men tidsförlusten är egentligen inte så stor. 

- Att ligga bakom en traktor några kilometer kan vara irriterande, men den tidsförlust du tror du gör är generellt sett obetydlig, säger Maria Hofvendahl Svensson. 

En tillfällig minskning av hastigheten, från 90 km/tim till 30 km/tim, på en körsträcka av 1 km, innebär att du ”förlorar” cirka 23 sekunder.

Bästa tipsen för bästa väglugnet

Maria har flera tips för den som ska ut på vägarna. 

- Om du hamnar bakom en transport, ta det lugnt. Var försiktig vid eventuella omkörningar, både för din och den andra förarens skull. Kör ut ordentligt i kanten vid möte och tuta inte, det kommer inte att gå fortare. Kom ihåg: Skörden är en kort period om året.

- Tack för att du tar hänsyn till lantbrukarens transporter, säger Maria. 

LÄS MER PÅ SVT: 6-8 dödas varje år i kollisioner med jordbruksmaskiner