Nu är IPCC-rapporten släppt och vi kan konstatera att mycket måste förändras för att vi ska kunna hejda klimatförändringarna. Jord- och skogsbruk pekas ut som en nyckelspelare i detta. På LRF Skåne välkomnar vi denna rapport, det är viktigt att vi har mål att sträva efter. Det är dock olyckligt att rapporten endast har ett globalt perspektiv och inte går att dela upp efter land. Väldigt mycket bra saker sker i det svenska jord- och skogsbruket och fler länder borde följa vårt exempel.

Några exempel:
* Utsläppen av växthusgaser från det svenska jord- och skogsbruket har minskat enligt Naturvårdsverket.
* Användningen av insatsvaror som energi, vatten och gödningsmedel har blivit effektivare.
* Växtodlingen har ökat sin produktion och samtidigt minskat användningen av kväve och fosfor.
* Dessutom visar siffror från Naturvårdsverket att kolinlagringen från svenskt jord- och skogsbruk har ökat med 27 % sedan 1990. Det är någonting att vara stolt över.

Svensk matproduktion och svenskt skogsbruk är nycklar för att ställa om till en hållbar samtid och framtid. 60 procent av växthusgasutsläppen från maten vi äter kommer från importerad mat. Ett enkelt sätt att minska sin påverkan är att välja svenskt och att jobba för att minska matsvinnet.

När du äter kött, se till att det är det goda svenska köttet. Våra djur är en naturlig del i kretsloppet. De bidrar till biologisk mångfald och med deras hjälp kan vi hålla landskap öppna och njuta närproducerade råvaror. Deras gödsel ger viktig näring åt det vi odlar, som grönsaker, spannmål och sockerbetor.

Ingenting är förstås så bra att det inte kan bli bättre och förbättring är något vi jobbar med hela tiden. När du köper svenskproducerade varor ger du oss de ekonomiska muskler vi behöver för att utveckla våra företag, satsa på nya lösningar och minska klimatavtrycket ytterligare. De gröna näringarna är en bransch i förändring men en sak kommer inte att förändras: Vi vill producera förstklassiga råvaror till dig på ett så bra sätt som möjligt!

Hans Ramel, ordförande LRF Skåne