Trendspaning

Vilka är trenderna som stöper om livsmedelsbranschen just nu? Hur påverkar de och vad innebär det för dig som livsmedelsproducent, entreprenör, lantbrukare, investerare eller konsument? Julia Marcopoulos, Researcher och agronomekonom från AGFO spanar.

Möjligheter med att sälja till offentlig sektor

Vad krävs för att få nya upphandlingsmodeller som ”Matupphandling 80/20” att fungera för småskaliga livsmedelsproducenter? Hässleholms och Kristianstads kommuner har tillsammans med Krinova och LRF Skåne utvecklat och trimmat 80/20 modellen. LRF Skåne och Krinova presenterar.

Visualisering av Skånes livsmedelsbolag och dess potential

Addendi har specialiserat sig på regional utveckling och hur företag samspelar med politiska aktörer, akademiska institutioner och andra organisationer för sin utveckling. Företaget har tillsammans med Vinnova utvecklat ett visualiserings- och analysprogram för att tydliggöra drivkrafter, strukturer och klusterbildningar i olika branscher. Programmet har använts i flera branschstudier och används nu för första gången för att kartlägga livsmedelsbranschen i Skåne. Addendi och Krinova presenterar.

Storpotential för svenska livsmedelsföretag

123 miljarder kronor i försäljningsökning till 2030 – en potential som är möjlig att realisera, men som bygger på att branschens tillväxt accelererar rejält. Mackleans rapport, Insikter #11 förklarar vad som bromsar tillväxttakten och hur de svenska livsmedelsföretagen kan växla upp sitt tillväxtarbete, nationellt och internationellt. Karin Hansson, seniorkonsult, Macklean summerar

 

Datum: Fredag 30/8

Tid: 09.00-11.30

Plats: Krinova Incubator and Science Park

Länk till anmälan: https://podio.com/webforms/20802945/1430519