95 lärare hälsade på när Trelleborgs kommungrupp bjöd in till Anders Hempels gård i Västra Tommarp. Lärarna har elever i årskurs 1-3. Studiedagen är ett sätt att visa upp jordbruket i skolorna. Lantbrukare utgör den största yrkesgruppeni kommunen.

- Alla var nöjda med det hela, säger ordförande Hans Thorell.

Han berättar att alla i kommungruppen har jobbat hårt med dagen som började planers tidigt i våras. Charlotte Tarler och Louise Finnfors har haft kontakt med skolchefen som varit väldigt entusiastisk till idén, något som har bidragit till att det blivit så bra.

- Alla har dragit sitt stå till stacken, säger Hans Thorell.

Lärarna delades in i grupper och fick besöka olika stationer där de bland annat lärde sig mer om oljeväxter  & spannmål, grönsaksodling, djur och mycket mer. Förhoppningen är att detta ska ge mer kontakter i framtiden.