Sedan vi startade i somras har vi fått in 15-tal resurser men det finns plats till fler, säger Anders Edbro som är en av initiativtagarna.

Räddningstjänsterna i Skåne Nord-Ost arbetar tillsammans med LRF Skåne för att uppnå en ännu bättre samverkan med lantbrukare och andra aktörer med maskiner och utrustning som kan komma till nytta vid större skogsbränder.

Exempel på resurser som kan vara användningsbara vid skogsbränder är gödseltunnor, skördare, skotare, hjullastare, grävmaskiner, djurtransporter och liknande. Samverkan handlar om att få tag i resurser av detta slag när det krävs. För att skapa snabbare kontaktvägar och hålla registren över befintliga resurser uppdaterade har det dessutom påbörjats ett samarbete med Maskinring Småland.

Vi vet att lantbrukare ofta och gärna ställer upp när det behövs, nyast i minnet är branden på Åbuamossen där gödseltunnorna gjorde en avgörande insats. Vår förhoppning är att vi med detta nya samarbete ska kunna ta ännu bättre tillvara på den resurs som lantbrukare, skogsentreprenörer och liknande aktörer kan utgöra under en större skogsbrand, säger Jimmie Ask, räddningschef i Osby.

Räddningstjänsterna i Skåne Nord-Ost vill därför uppmana dig som är lantbrukare eller liknande aktör att gå in på Maskinring i Smålands hemsida och registrera dig för brandberedskap. Du kan anmäla dig oavsett var du bor i Skåne.

Att registrera sig innebär inte några skyldigheter att ställa upp utan innebär endast att man kan få förfrågan om att hjälpa till vid en pågående räddningsinsats. Om man väljer att delta i arbetet på insatsen erhåller man ersättning enligt Maskinring i Smålands prislista.

Länk till anmälan: http://www.mrsmaland.se/brandberedskap