LRF Skånes regionsstämma hölls den 21 mars i Alnarp. 21 motioner hade kommit in, 4 av dem skickades vidare till riksstämman.