Program:

Inledning - Ann Marke, LRF Skåne

Framtiden i Skogen - Lena Ek, ordförande Södra

Tankar kring generationsskifte o skogsfastigheter - Annika Arvidsson, LRF Konsult & Klas Classon, LRF Konsult

Aktuella frågor LRF Skåne - Ann Marke, LRF Skåne

Vad gör LRF för skogen - Anna Irani, äganderättsexpert (viltfrågor) LRF & Jan Hultgren, LRF Skåne

 

Datum: Tisdagen den 17 september

Plats: Norra Stationsgatan 8A, Hässleholm

Tid: Förtäring serveras 18.30. Programmet startar 19.00 och beräknas avslutas ca 21.15

 

Anmälan senast den 12 september till LRF Skåne, skane@lrf.se eller 010-1844530. Ta gärna med någon ni känner.