LRFs Kommungrupp i Lomma besökte kommunstyrelsens ”kommundialog” där samtliga ledande politiker och ledande tjänstemän; kommunchefer, kanslichef, samtliga förvaltningschefer, chefsekonomer, m.fl. var på plats. 11 kg äpplen från Solnäs gård i Fjelie delades ut tillsammans med broschyrer om Lommas lantbruk i siffror och LRFs frukt- och grönsakspåsar - ”Jag bryr mig”. Aktiviteten uppskattades av politikerna och tjänstemännen!

Foto: Martha Henriksson-Witt