Carl-Axel Andersson, regionstyrelsen, LRF Skåne överräckte en bukett och Henrik Hörgerud, styrelsen, Skånes Nötköttsproducenter, överlämnade diplom till Daniel Emitslöf.

Juryns motivering: För hans mod och vilja att satsa på regenerativt jordbruk, där betesdrift med betande kor är en förutsättning för en god kolbildning samtidigt som högkvalitativ mat erbjuds folket.

I bifogade dokument kan du läsa mer om Daniels produktion.