Ängelholms kommungrupp, i samarbete med Den Goda Jorden, skickar brev till 85 fullmäktige och ersättare. I brevet finns Varför är det viktigt att inte bygga på åkermark?, Till dig som beslutsfattare kring hållbarhetsfrågor och Hopp för åkermarken. Det handlar om att kommunen vill bygga ett logistikcenter på 60 ha åkermark. 
Bengt Nilsson, ordförande, stoppar i kuverten för fullt på bilden. #140000lösningar.

Foto: Bengt Nilsson