Undersökningens resultat:

-  företagen just nu klarar sig i stor utsträckning på den arbetskraft man har. Det kan uppstå problem redan inom några veckor när mer personal krävs för till exempel ogräsrensning och plantering.

- i den rådande krissituationen är företagen beredda att rekrytera alternativ personal. Eftersom säsongspersonalen utgörs av återkommande arbetskraft skiljer sig den utländska säsongspersonalen från oss svenskar. De är yrkeserfarna, jobbar professionellt under hela säsongen och återvänder gärna. Det skapar en trygghet för arbetsgivarna inom det gröna näringslivet. 

- det skulle i teorin finnas ett behov på cirka 1900 personer, omräknat på 27600 personarbetsveckor (räknat utifrån de 66 som har svarat).

- 70 procent av de tillfrågade uppger att de önskar hjälp med matchning av alternativ arbetskraft om gränserna stängs för den utländska arbetskraften.

- de små och medelstora företagen, de som behöver färre än 20-25 stycken kommer till stor del att lösa personalbehovet genom egna kontakter och lokal personal.

- de större företagen, de som behöver 25-200 stycken borde ha en utmaning att på kort tid lösa det stora behovet av personal som kan uppstå.

Om undersökningen
66 av 80 uppringda företag deltog i undersökningen 1-9 april 2020. Inriktningen på företagen är främst frilandsodling såsom jordgubbar, potatis, rotfrukter, grönsaker samt växthus med tomat, gurka och krukväxter.

Om kompetensrådet
Region Skåne och Arbetsförmedlingen har initierat ett antal olika regionala kompetensråd, för att få till stånd en dialog om framtidens kompetensbehov med företag, branschföreträdare, fackliga företrädare och utbildningsanordnare. LRF Skåne har tagit ansvar för att leda och utveckla komptensråd gröna näringar.

Kompetensrådet består av organisationerna Region Skåne, Arbetsförmedlingen, LRF, Hushållningssällskapet, Gröna arbetsgivare och Kommunförbundet Skåne, av utbildningsanordnarna SLU, Bollerup, Önnestadsgymnasiet och Segra gymnasium samt av företagen Övedskloster, Larsviken lantbruk, Ellenholm & Vadensjö lantbruk, Trollenäs Gods och Anna Kristoffersson i Veberöd.

För mer information vänligen kontakta

Helen Rosengren, regionchef
LRF Skåne
010-184 42 88 eller helen.rosengren@lrf.se

Sara Johnsson, agronom
Hushållningssällskapet Skåne
010-476 22 54 eller sara.johnson@hushallningssallskapet.se

Anders Elmevik, näringslivsutvecklare
Region Skåne
0725-97 59 94 eller anders.elmevik@skane.se