Jaktområdet bör utökas till samtliga kommuner i nordöstra Skåne – Osby, Hörby, Kristianstad, Bromölla och Hässleholms kommuner.

LRF Skånes bedömning är att Länsstyrelsen Skånes åtgärder för att minimera angrepp, utifrån en djurägares rimlighet, är uppfyllt. Vi gör även bedömningen att det med stor sannolikhet är samma varg som befunnit sig inom området och orsakat angreppen i Osby kommun.

De senaste vargangreppen på tamdjur i Skånes och Kronobergs län sammanfattas nedan i döda och avlivade får.

31 aug – 1 sept. Pjätteryd, Älmhults kommun, fem döda får.
5 sept. Visseltofta, Osby kommun, ett dött och ett skadat får
6 sept. Gunnänga, Osby kommun, ett dött och två skadade får.
13 september, Arkelstorp, Kristianstads kommun, ett dött och åtta skadade får (senare avlivade)

För mer information vänligen kontakta:
Jan Hultgren, verksamhetsutvecklare LRF Skåne på 010-184 43 16 eller jan.hultgren@lrf.se