LRF Skåne genomför regionstämman som ett digitalt video/telefonmöte den 19/3. Beslutet har tagits efter samråd med riksförbundet och andra regioner som också valt att följa riksförbundets rekommendation om att inte hålla fysiska stämmor.

Om du som medlem och inte fullmäktige, (fullmäktige får information i separat e-post) hade tänkt närvara vid stämman, skriv till skane@lrf.se, ange rubrik Jag vill vara med på stämman för att få telefonnummer till den digitala stämman den 19 mars.