– Det är viktigt att strategin tas fram i bred dialog med aktörer i hela livsmedelskedjan – från bonden hela vägen till konsumenten. Samarbete är en förutsättning för att vi ska lyckas. Under våren kommer jag att träffa företrädare för de olika branscherna, centralt och regionalt, och samla på mig idéer och förslag så att vi träffar rätt med strategin, säger Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.

Viljan och syftet med strategin är att utveckla och stärka den svenska matproduktionen som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan men har sin utgångspunkt i primärproduktionen.

Regionordförande Per Willén, LRF Örebro, deltog på mötet i Karlstad den 23 mars. Margareta Malmquist, ordförande LRF Södermanland, och Peter Borring, ordförande LRF Östergötland, träffade ministern på Vreta Kluster utanför Linköping den 4 maj.

Per Willén, hur gick tongångarna i Karlstad?

– Mötet var lite ostrukturerat men styrdes upp av en bra moderator – före detta jordbruksministern Annika Åhnberg. Lite för mycket problematiserande i stället för att belysa lösningar och möjligheter.

– Jag fick möjligheten att prata enskilt med ministern en stund i pausen och samtidigt överräcka vårt stämmouttalande som vi antagit några dagar tidigare.

Peter Borring, du talade under mötet på Vreta Kluster. Berätta!

– En av mina viktigaste medskick till ministern var att göra om lagens tolkning av jordbruk som miljöfarlig verksamhet till miljöpåverkande. Kan låta som en petitess men det sätter ribban för hur man ska se på matproduktion. Vidare tryckte jag på vikten av att all myndighetsutövning, politik och attityd utgår ifrån att vi ska gynna konkurrenskraft, tillväxt och aktivt brukande av mark.

Margareta Malmquist, pratade du med ministern?

– Ja, jag passade på att lämna över en inbjudan till ministern – han är välkommen på en exkursion i Södermanland för att få se de problem vi har med det stora vilttrycket som är ett hot mot livsmedelsproduktionen i min region.

Hur uppfattar ni ministerns engagemang för uppdraget?

– Det verkar bra och jag hoppas att jag inte misstagit mig, svarar Margareta Malmquist.

Varför är det viktigt med en nationell livsmedelsstrategi?

– Vi måste alla veta mot vilket mål vi strävar. Utan en övergripande målsättning kan stimulansåtgärder neutraliseras av regler från en annan myndighet. Alla i samhället måste kunna vara en del i arbetet mot ett gemensamt mål, säger Per Willén.

Vad önskar ni av livsmedelsstrategin?

– Att det blir verkstad av Konkurrenskraftsutredningen, svarar Margareta Malmquist.

– En attitydförändring i hela Sverige. Från politiker, myndigheter och konsumenter. Att alla beslut som fattas av en myndighet syftar till att värna om produktionen i stället för att reglera och hindra, tycker Per Willén.

– Jag hoppas att ministern visar lika mycket verkstad som han visar engagemang för att sätta konkurrenskraften i centrum. Gör han det – och snabbt – finns all möjlighet att vända kurvorna, säger Peter Borring.