Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras. Miljö- och klimatrådet är styrgrupp för arbetet med "Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö" och den samordnande kraften i länet för att arbeta mot de nationella miljökvalitetsmålen.

Vilka sitter i miljö- och klimatrådet?

På Länsstyrelsen hemsida finns mer information om Miljö- och klimatrådets uppdrag, mötesanteckningar och vilka representanter som deltar i gruppen. LRFs representant är Johan Lagerholm, vice ordförande i regionstyrelsen.

Till Länsstyrelsens hemsida!