- Det rådande läget är ohållbart och i nya Landsbygdsprogrammet går det inte att söka pengar förrän i september 2015 med utbetalning i april 2016. Att kräva uppbyggnad av rovdjurstaket från lantbrukarens sida utan att de vet om att rovdjursmedel kommer att betalas ut är helt orimligt, säger Sture Johansson, ordförande LRF Mälardalen.

På Molstabergs Gård är staketet mot skog och grannar ca 2 mil långt vilket innebär en kostnad på 50 kr per meter, alltså bortåt en miljon kronor, arbetstiden ej inräknad.
Molstabergs Gård förbinder sig också i sådana fall att underhålla och sköta om stängslet under minst fem år, vilket kan innebära röjning under stängslet minst 7 till 8 gånger varje växtperiod.

Den varg eller vargar som har gjort de aktuella angreppen verkar ha fått instinkten att riva får och kommer troligen att fortsätta att gång på gång riva får. Enligt vad vi vet har bara en besättning i detta nya revir satt upp godkänt rovdjursstängsel men det är en liten besättning i förhållande till Molstabergs Gård som hade 450 tackor och minst lika många lamm innan angreppen började, säger Sture Johansson.

Möte med Länsstyrelsen

LRF Mälardalen, LRF Sörmland, LRF centralt och Svenska Fåravelsförbundet arbetar nu i nära samarbete med Molstabergs Gård för att trycka på Länsstyrelsen i Stockholms län att själva ta beslut om skyddsjakt. Ett möte är inplanerat i dagarna. Beroende hur mötet fortlöper beslutas sedan nästa steg.

- Denna psykiska press kan och får inte fortsätta mot brukarna på Molstaberg, säger Sture Johansson.

Enligt den senaste statistiken från Viltskadecenter vid SLU angreps 420 får under 2013. Men det är egentligen toppen på isberget.

- Den osäkerhet och de konsekvenser som vargförekomsten innebär kan i många fall sluta med att bonden slutar med sin produktion, vilket är en stor förlust för samhället, säger Thomas Bertilsson enhetschef för Äganderätt och Näringspolitik på LRF.