LRF-regionerna Södermanland, Örebro och Östergötland hade tillsammans arrangerat bussresor till manifestationen med två olika färdvägar. Den ena med start i Örebro (E20) och den andra med start i Mjölby (E4). Totalt deltog ett 75-tal personer.

– Det var matnyttigt och trevligt att vara med tills landsbygdsministern kom. Han lovade ingenting och var nästan nonchalant. Dagen var väldigt välplanerad från LRFs sida, säger Tomas Ånestad, mjölkbonde på Viby gård i Björnlunda.

Margareta Malmquist, LRF Södermanlands ordförande, är också besviken på landsbygdsministern.

– Det är fruktansvärt att Bucht skyller ifrån sig och inte var påläst och förberedd. Mycket är vackra ord och i princip säger han att det är mejerierna som ska lösa det här. Provocerande är det! Men Helena Jonsson (LRFs förbundsordförande), Palle Borgström (ordförande LRFs mjölkdelegation) och Stefan Gård (ordförande Sveriges Mjölkbönder) gjorde bra ifrån sig på scen. Det var inte heller några hårda ord emot oss från allmänheten, utan konsumenterna visar ett jättestöd och är positiva.

– Allt har varit kanonbra arrangerat. Man blev nästan lite rörd när orden svensk mjölk skallade mellan husen runt Mynttorget. Det är en fantastisk stryka och känsla i det, och en stor kraft som stärker oss själva när vi nu ska fortsätta jobba med frågan.

Namninsamlingen för mjölken startade den 19 augusti och resultatet, 167 000 namnunderskrifter, visar på ett stort stöd från allmänheten. Undersökningar visar att Sveriges konsumenter har gott förtroende för den svenska bonden som livsmedelsproducent och att nio av tio vill ha svensk mjölk. När man skrivit på för mjölken skriver man på för LRFs åtgärdsförslag. Det här behöver politikerna göra:

*Genomföra, som många länder inom EU, akuta likviditetsåtgärder för att säkra mjölkproduktionen på kort sikt, som företagsstöd. Om de utlovade statliga lånegarantierna inte blir verklighet är detta ännu mer angeläget.

*Ersätta bönderna för de strängare miljö- och djurskyddsregler som gäller i Sverige och som gör svenska livsmedel säkrare men dyrare att producera.

*Höja återbetalning av dieselskatten till lantbruksföretag till 3 kronor per liter, så att den närmar sig nivån för övriga EU.

*Garantera att EUs ersättningar och stöd betalas ut i tid.

– Det är fantastiskt att så många bönder tog sig till Stockholm idag. Genom namninsamlingen visar vi politikerna att svenska mjölkbönder behövs och efterfrågas samt bidrar till ett hållbart Sverige. Landsbygdsministern hänvisade till åtgärder i den livsmedelsstrategi som ska presenteras nästa vår. Det räcker inte. Läget är akut och det krävs att regeringen agerar nu. Ord måste bli till handling och till konkreta åtgärder i budgeten. Politikerna måste inse att det här inte bara handlar om mjölkbönderna utan om vilken mat och vilket Sverige vi ska ha i framtiden, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Läs mer: www.lrf.se/formjolken