Hur skapar vi den bästa styrelsen?

Ditt uppdrag som valberedare är viktigt - kanske än viktigare än styrelsens. Kommungrupper och LRF
Ungdoms styrelser är viktiga länkar i kedjan att vara ett starkt LRF, samtidigt som aktiva lokalavdelningar
utgör basen för att LRF ska fortsätta vara en framgångsrik intresse- och företagarorganisation.

Välkommen till en kväll för att inspireras och utbyta  erfarenheter med andra valberedare i din region. Efter denna träff har ni fått nya idéer om hur ni kan effektivisera ert arbete i valberedningen, hitta nya kandidater och på så sätt skapa det bästa laget i just er hembygd.

Utbildningen är kostnadsfri för deltagaren och du får ersättning för dina resor. Reseräkning sänds till
regionkontoret efter utbildningen.

Tid och plats

Dag: Onsdag 21 oktober 2015
Tid: Kl 18.00 – 21.00
Plats: Vreta Kluster, Vreta Kloster

Anmälan

Anmäl dig omgående till LRF, på telefon 08-787 52 70 eller via e-post till anmalan@lrf.se. Du kan även komma att bli kontaktad av LRFs Medlemsservice som hjälper till med
anmälningar.