Hållbarhetsstipendiet är en del i samarbetet mellan LRF och McDonald's och premierar lantbruksföretagare som jobbar extra med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Årets hållbaraste bonde får ett stipendium på 100 000 kronor och ytterligare två pristagare belönas med 10 000 vardera. Sverige har bland världens hållbaraste lantbruk och syftet med Hållbarhetsstipendiet är att inspirera företagare i den hållbara utvecklingen.

Hedersomnämnande och 10 000 kr till Jan-Christer Carlsson, Nackunga Gård, Hölö. Juryn motiverar:

"Jan-Christer har arbetat med hållbarhet på ett eller annat sätt sedan slutet av 80-talet med avsikt att jorden ska vara produktiv även i framtiden. Eftersom gården ligger i anslutning till Östersjön med risk för ytavrinning gjordes markkartering och strukturkalkning tidigt, för att minimera detta. Tillsammans med Telge Nät har Jan-Christer också satt upp en hygieniseringsanläggning på gården där slam från 600 enskilda avlopp hygieniseras, vilket sluter kretsloppet och bygger bro mellan stad och land - något som uppmärksammats runt om Sverige såväl som internationellt."

Hållbarhetsstipendiet delades ut under lantbruksmässan på Elmia, Jönköping. Prisutdelare var Annika Bergman, ordförande i LRFs utskott företagande och marknad:
– Det är bra att lyfta fram lönsamma företag som gjort det där lilla extra för miljön, som tar socialt och etiskt ansvar. Förhoppningen är att dessa företag ska kunna inspirera andra att hitta spännande arbetssätt som är hållbara i längden, säger hon.