Framåtanda, initiativförmåga och kreativitet får landsbygden att leva och utvecklas. Anders Walls Stiftelses årliga stipendium på 100.000 kr har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling. Stipendiaten förväntas också delta i ett brett och aktivt nätverk – Wallumni.

Vi söker kvinnor och män i 20–30-årsåldern som visar entreprenörskap och nyskapande med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden. Verksamheten ska kännetecknas av uthållighet, ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstillfällen, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik.

Stipendiet, som är avsett att användas till kompetensutveckling, delas ut den 28 januari 2016 i Stockholm vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst.

Närmare upplysningar lämnas av Kenneth Alness, telefon 070-514 47 14.

Sänd fullständigt ifylld nomineringsblankett senast den 2 november 2015 till:
aw.landsbygdsstipendium@ksla.se
eller till:
Anders Walls Stipendiekommitté
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Box 6806, 113 86 STOCKHOLM

Nomineringsblankett finns även att fylla i på akademiens hemsida: www.ksla.se