Initiativet till bussresan kommer från Arbetsförmedlingen i länet. Tillsammans med Länsstyrelsen, Öknaskolan, Nynäs slott, Stolt Mat i Sörmland och Utbildning skog Färna AB var LRF Södermanland en av medarrangörerna. Från LRFs regionstyrelse deltog Johan Hultkvist och Margareta Malmquist.

På Stenhammar presenterades gårdens köttdjursuppfödning och på Öknaskolan gavs insyn i olika inriktningar med besök i ladugård och växthus samt seminarium i skollokalerna. I bussen mellan besöksmålen fick LRF tid att prata till deltagarna.

- Hela dagen var fullspäckad med olika besök för att belysa det stora behovet av arbetskraft, inte bara nu utan även i framtiden. Befolkningsmängden ökar och det blir fler och fler magar att mätta. Utifrån det sätt som Arbetsförmedlingen får sin statistik blir inte behoven inom det gröna näringslivet rättvisande, så den här resan var värdefull. Budskapet om situationen - att det är svårt att hitta anställda - gick fram, berättar Johan Hultkvist.

- Det blev en väldigt lyckad dag som var uppskattad av både deltagare och besöksställena. Om landsbygden mår bra så följer andra branscher med, summerar han.