Länsstyrelsen har ett system för att meddela rovdjursangrepp via sms-tjänsten Rovdjursalert. Efter ett angrepp är risken extra stor för nya angrepp i närheten därför får man efter kvalitetssäkrade angrepp ett sms för kännedom så att man kan vara förberedd.

Vi hoppas att flera tamdjursägare ser nyttan med detta och anmäler sig till tjänsten. http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/djur-och-natur/rovdjur/Pages/rovdjursalert-for-tamdjursagare.aspx

Länsstyrelsen är även intresserad av att få kännedom av rovdjursobservationer för att snabbare kunna lägga pussel för att konstatera rovdjursförekomst i länet, det kan skynda på processer för skyddsjakt och förebyggande åtgärder. Man kan rapportera och ta del av information via webbsidan för aktuella rovdjursobservationer. Vi vinner alla på att öka kännedomen om eventuella rovdjur i länet.
http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/djur-och-natur/rovdjur/Pages/Aktuella_rovdjursobservationer.aspx