Från LRF ser vi det som avgörande att vara med  och bevaka utvecklingen i projektet för att få kontroll över dovhjortsstammen. Viltsituationen i länet är unik med sina talrika populationer och tyvärr är skador i jord- och skogsbruk omfattande på många håll, det är nödvändigt att skapa aktiv förvaltning  av dovhjort liksom av andra klövviltarter. Som underlag ska det göras inventeringar av dovhjortspopulationen, skadenivåer och betestryck.

LRF föreslås representeras i styrgruppen av Clas Rydberg från regionstyrelsen ”nu har vi verkligen möjlighet att skapa förändring, men det kräver att markägare verkligen engagerar sig i skötselområden och bidrar till dialog, samverkan och att rättvisande underlag rapporteras in” . Det kommer att bjudas in till möten, så håll utkik och kom med!

Projektet finansieras av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen är projektledare och ingående organisationer och intressen är LRF, Jägareförbundet Södermanland, Skogsstyrelsen, Föreningen Sörmländska jordägare samt naturintresset i Viltförvaltningsdelegationen.  

Läs mer om projektet via denna länk