I juni 2016 bjöd LRF Södermanland tillsammans med Södermanlands Läns Fåravelsförening in Länsstyrelens personal som jobbar med rovdjursfrågor till ett dialogmöte. Mötet ägde rum hemma hos Karin och Bengt Ericsson som är fårföretagare utanför Eskilstuna. Syftet var att skapa en konstruktiv dialog och ett ökat förtroende mellan näringen och myndigheten.

Under mötet ordandes en safari i hagmarkerna där Karin och Bengt kunde visa sin detaljerat genomtänkta plan för beten och djurgrupper i praktiken.

Frågor som berördes var bland annat rimligheten i att ett rovdjurssäkert stängsel är värt mer än de djur man vill skydda samt rimliga och orimliga förebyggande åtgärder.

- Möjligheten att stalla in djur sommartid är mycket begränsat på grund av stallplanering och smittskydd, sade Karin.

Hon var väldigt nöjd med mötet och fortsatte:

- Det är så viktigt att vi pratar med varandra och att Länsstyrelsen har förståelse för vår verksamhet, likväl som att vi har förståelse för det regelverk som finns. Jag upplevde att Länsstyrelsens personal verkligen lyssnade på oss och fick en god inblick i hur det är att vara fårägare. Vi kunde visa att det inte är så enkelt att snabbt samla ihop djur, sätta upp extra fållor och stalla in djuren hursomhelst. Att vi har pratat med varandra kommer att underlätta kontakten när det väl blir ett skarpt läge i framtiden.