I Södermanland är familjeskogsbruk vanligt. Här finns drygt 342 000 hektar skogsmark och cirka 5 600 skogsägare varav 39 procent är kvinnor. Det visar en ny rapport från LRF om det gröna näringslivet och dess betydelse för samhället. Rapporten presenterar ny fakta om vad de gröna näringarna erbjuder i form av sysselsättning och tillväxt, hållbar utveckling och en levande landsbygd.

Det gröna näringslivet i Södermanland bidrar bland annat med:

  • 4 600 jobb  vilket motsvarar 4,1 procent av länets totala sysselsättning
  • 2,4 procent av bruttoregionalprodukten
  • En nära koppling till FNs 17 globala mål för hållbar utveckling
  • Arbetstillfällen i en livsviktig bransch

Det gröna näringslivet har en viktig roll för sysselsättningen i Sverige. Där arbetar 223 000 personer i företag som tillsammans står för 5 procent av sysselsättningen.

Jord- och skogsbruket tillhör även de delar i näringslivet där det skapas flest nya jobb när omsättningen stiger. En efterfrågeökning på 1 miljon kronor i jordbrukssektorn leder till hela 2,5 nya jobb i Sverige, vilket kan jämföras med genomsnittet för hela den svenska ekonomin på 1,4 nya jobb för varje miljon i ökad efterfrågan. I Södermanlands län ligger Service och Spannmål på topp med 2,64 respektive 2,33 nya jobb i länet vid en efterfrågeökning i det egna länet.

LRFs medlemmar driver tillsammans knappt 70 000 företag och det gröna näringslivet står för nästan 4 procent av Sveriges BNP.

Läs hela länsrapporten genom att klicka på länken till höger.

Läs den nationella rapporten här.