Bland annat använder man antibiotika i mycket större utsträckning utomlands, ofta i förebyggande syfte och inte alltid efter veterinärs inrådan.

- Det känns helt fel att indirekt vara tvungen att bidra till en ökad antibiotikaresistens då jag inte ens har något val över vad mina barn serveras för mat i skolan. Inte för det att det finns någon risk för antibiotikarester i det utländska köttet utan för att det blir en ond cirkel, så länge det utlandsproducerade köttet fortsätter att efterfrågas kommer även produktionen med en ökad användning av antibiotika finnas kvar. Risken är i förlängningen att det kan leda till att våra barn inte har någon användbar antibiotika i framtiden och att de inte ens kommer att kunna bota de enklaste sjukdomarna.

Alltså kontaktade Elin Nyköpings kommun. Responsen var i början sval, men när hon fick direktkontakt med leverantören Sodexo, som har åtta tillagningskök och serverar mellan 7500-8000 portioner i skolor och förskolor i Nyköpings kommun, började det hända saker.

Elin Beckman med sina köttkor- De ville mycket gärna göra ett projekt tillsammans med oss för att visa att det går alldeles utmärkt att servera lokalproducerat kött i skolan. Så den 8 september kommer köttfärssåsen i de skolor som Sodexo levererar till att vara av svenskt ursprung, dessutom som sagt lokalproducerat.

Sodexo kommer att skicka ut information om detta projekt till kommunen, skolorna och föräldrarna och har också har gjort studiebesök hos Elin för att med egna ögon se hur djuren sköts.

-  Det känns mycket positivt, säger Elin som hoppas att skolmaten även fortsättningsvis kommer att lagas av svenska råvaror, både när det gäller kött och grönsaker.

Elin anser inte att allt behöver vara lokalt producerat eftersom det är lite olika i olika delar av landet vad som är tillgängligt.

- Det viktigaste  är att det är svenskproducerat. Här kan vi alla vara med och påverka genom att i skolor, på restauranger och i affärer fråga var maten kommer ifrån. Och berätta att man föredrar svenskt, vi har i Sverige så pass stränga lagar och regler så även den konventionella produktionen är väldigt snäll miljömässigt.

På Berga i Husby-Oppunda är djuren helt och hållet uppfödda på gräs. Under sommaren går de ute på bete och håller därmed det sörmländska landskapet öppet och är även en stor hjälp för den biologiska mångfalden, på vintern går de i öppna lösdriftshallar med gräsfoder.

Foto: Melker Dahlstrand, Sodexo